Zwroty i Reklamacje

Zwrot Towaru 

Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@ymaluje.pl wpisując w temacie „zwrot” lub pocztą tradycyjną na adres: Yamaluje, ul. Ligustrowa 25, 03-955 Warszawa. 

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.  

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanego towaru. Towar Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument.

 

Reklamacje  

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres: Yamaluje, ul. Ligustrowa 25, 03-955 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: info@ymaluje.pl, wpisując w temacie „reklamacja”

 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 

Zachowaj szczególną ostrożność, przeczytaj etykiety z informacjami o produkcie, ponieważ nie możemy przyjmować produktów do zwrotu lub wymiany, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie.

 

Przykładowy formularz reklamacji znajduje się tutaj.

Dla Klienta

Znajdź odpowiedzi na pytania

Tu jesteśmy

FAQ

Polityka cookies 

  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2020 Yamaluje