top of page

Zwroty i Reklamacje

Zwrot Towaru 

Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@ymaluje.pl wpisując w temacie „zwrot” lub pocztą tradycyjną na adres: Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-955 Warszawa. 

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.  

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanego towaru. Towar Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument.

 

Reklamacje  

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres: Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-955 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: info@ymaluje.pl, wpisując w temacie „reklamacja”

 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 

Zachowaj szczególną ostrożność, przeczytaj etykiety z informacjami o produkcie, ponieważ nie możemy przyjmować produktów do zwrotu lub wymiany, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie.

 

Przykładowy formularz reklamacji znajduje się tutaj.

bottom of page